Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA IPARD MERU M3 ZA PRERADU POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA (ROK: 24. FEBRUAR 2020)

29. Novembar 2019.

Uprava za agrarna plaćanja je raspisala Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa,dok se zahtev za odobravanje projekta može  podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 5.412.941.299 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Rok za podnošenje zahteva je 24. februar 2020. godine.

Informacije o kompletnoj konsultantskoj usluzi na sprovođenju IPARD II M3 javnom pozivu možete pronaći na linku: http://subvencije.rs/ipard-subvencije/ .

Kompletan tekst Javnog poziva i ostalu dokumentaciju možete da pogledate na http://subvencije.rs/vesti/javni-poziv-za-ipard-meru-m3-za-preradu-poljoprivrednih-proizvoda/

Izvor: Subvencije u poljoprivredi i Koordinaciono telo