Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA FIRME KOJE SE BAVE ENERGETSKOM SANACIJOM, KONKURS DO 9. JUNA

25. Maj 2022.

Bujanovac – Beograd -  Opština Bujanovac poziva privredne subjekte da konkurišu za posao u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine, a konkurs za prijavu otvoren je do 9. juna.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju preduzeća koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Za Program poboljšanja energetske efikasnosti određena su dva modela. Prvi predviđa zamenu vrata i prozora, postavljanje izolacije, nabavku kotlova, a drugi model ugradnju solarnih panela i invertera za koje će konkurs tek biti raspisan.

Kako je  rekla Fazila Azemović, načelnica Odeljenja za investicije i razvoj, neophodno je da je firma registrovana u Agenciji za privredne registre (APR) za tu vrstu delatnosti i izvođenje radova, te da nije u postupku likvidacije ili stečaja.

„Za ugrađeni materijal i proizvod firme moraju imati potrebnu dokumentaciju i atest, pa tako svaki kotao treba da ima atest od dobavljača, ili firme koje izrađuju PVC stolariju treba da imaju atest za prozor ili vrata koje izrađuju“, pojašnjava Azemović.

Ona je dodala da nakon prijave privrednih subjekata na konkurs u roku od 15 dana, sledi donošenje rešenja i objavljivanje preliminarne liste firmi koje ispunjavaju uslove konkursa, potom se rešavaju eventualne žalbe, a onda Opštinsko veće donosi odluku o usvajanju liste.

„ Tek nakon ove procedure možemo da raspišemo konkurs za građane gde će sastavni deo biti ta lista firmi koje oni mogu da angažuju“, kaže  Azemović.

Prijavne obrasce zainteresovani privredni subjekti mogu preuzeti na sajtu Opštine Bujanovac.

„U istom dokumentu jedan za drugim su i prijavni formular i izjave, a dato je i bodovanje. Kriterijumi za izbor i bodovanje su jasno predočeni u sklopu konkursa“, dodaje načelnica.

Azemović naglašava da objava bilo kog dokumenta podleže dobijanju saglasnosti Ministartsva rudarstva i energetike, da konkurs obuhvata 7 mera u okviru četiri oblasti energetske efikasnosti.

„Od ministarstva smo dobili saglasnost i za pravilnike i za konkurs. Za sada nemamo primedbe i gledaćemo da budemo efikasni jer ima dosta različitih mera i javiće se veliki broj firmi“, zaključila je Azemović.

Konkursna dokumentacija i prijavni obrasci dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom„Prijava za javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Bujanovac – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Opštine Bujanovac (Karađorđa Petrovića 115) ili lično u pisarnici u zgradi opštine.

Opština Bujanovac je za Program dobila 9,3 miliona dinara od Ministarstva rudarstva i energetike, a 4 miliona je obezbedila iz sopstvenih izvora.

Izvor: Bujanovačke, Koordinaciono telo