Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA TURISTIČKIM AGENCIJAMA (ROK: 4. DECEMBAR 2020)

23. Novembar 2020.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je raspisalo javni poziv za dodelu subvencija za podršku rada turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom  KOVID-19. Subvencije su predviđene za pokriće troškova u vezi obezbeđenja garancije putovanja, dok će se isplata vršiti u zavisnosti od kategorije licence.

Za licence kategorije A 10, maksimalno do 2.250 evra, za licence kategorije A 15, isplaćivaće se maksimalno do 2.500 evra, za licenca kategorije A 20, maksimalno do 3.000 evra, licenca kategorije A 25, maksimalno do 3.500 evra, licenca kategorije A 35, maksimalno do 4.000 evra i licenca kategorije A 40, maksimalno do 5.000 evra.

Isplata subvencija će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji poseduju licencu organizatora putovanja.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentaciji Ministarstva  www.mtt.gov.rs.

Zahtevi za korišćenje subvencija se podnose Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Podnosici zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran, popunjen i potpisan obrazac zahteva na sledeću i-mejl adresu: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 4. decembar 2020. godine.

Za subvencije je namenjeno 150 miliona dinara.

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Koordinaciono telo