Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU U OKVIRU PROGRAMA RASPODELE INVESTICIONIH SREDSTAVA (ROK: 15. OKTOBAR 2019)

16. Septembar 2019.

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja je započelo odgovarajuće pripremne aktivnosti za izradu Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2020. godinu, a koji će se sprovoditi nakon usvajanja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Program raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvata finansiranje projekata: izgradnje, dogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, investicionog i tekućeg održavanja zgrada, opremanja ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda, sa osnovnim ciljem održavanja dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova kao i unapređivanja istog u skladu sa novim standardima.

Predlozi projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2020. godinu, podnose se u pisanoj formi:

1. Na Obrascu 1 – za projekte koji se odnose na finansiranje projekata građenja, dogradnje, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, i investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata (građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi).

2. Na Obrascu 2 – za projekte koji se odnose na finansiranje nabavke nove opreme i dobara, zamene dotrajale opreme, što obezbeđuje unapređenje uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata kako u objektima za odvijanje nastave tako i u objektima za smeštaj i ishranu učenika i studenata.

Predlozi projekata podnose se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, na adresu: 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete da se obratitite Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije – Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata, 11 000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, tel. 011/ 363-1830 i 3065-446, kontakt osoba Irena Grujičić.

Dodatne informacije o javnom pozivu i obrasci 1 i 2 su dostupni na  http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti-konkursi-i-javni-pozivi/

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Koordinaciono telo