Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU

27. April 2016.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju sprovodi Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.

Ciljevi programa su: podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika, podsticanje zapošljavanja i podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda.

Krediti Fonda po ovom Programu odobravaće se sa rokom otplate do 5 godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine, i kamatnom stopom od 1,5% godišnje, uz garanciju banke ili 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju: dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora, kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina) i trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Precizno i tačno popunjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se Fondu. Adrese Fonda su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstva.

Potrebna dokumentacija može da se preuzme na vebsajtovima Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs i Fonda za razvoj Republike Srbije www.fondzarazvoj.gov.rs