Arhiva vesti
                   

JAVNI POZIV - IZBOR KORISNIKA ZA PROCES BIZNIS OBUKA, SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE I MENTORSTVA

15. Mart 2022.

Preševo – Bujanovac – Beograd – Komisija za izbor korisnika Projekta „Zapošljavanje Roma i povratnika – E2R2“ objavljuje Javni poziv za izbor korisnika za proces biznis obuka, subvencija za samozapošljavanje i mentorstva.

Pravo na podršku imaju povratnici, Romi i pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština – Grad Beograd, Grad Vranje, Grad Leskovac, Grad Subotica, Opština Šid, Opština Preševo, Opština Bujanovac, Opština Osečina.

Povratnici u smislu ovog Pravilnika su osobe koje su boravile u inostranstvu (Nemačkoj ili drugoj zemlji) duže od tri meseca u kontinuitetu (razlog boravka može biti azil, posao, studije, stručno usavršavanje ili bilo koji drugi) i koje su se vratile u svoju zemlju porekla.

Pripadnicima romske nacionalne manjine u smislu ovog Pravilnika se smatraju osobe koje se dobrovoljno i samostalno izjasne da se smatraju pripadnikom/com romske nacionalne manjine.

Pripadnici drugih teže zapošljivih grupa u smislu ovog Pravilnika se smatraju mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci, a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci), mladi u domskom smeštaju, mladi u hraniteljskim porodicama, mladi u starateljskim porodicama.

Podrška predviđena Projektom obuhvata:

1. Biznis treninge – obuke za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje i razvoj individualnih biznis planova za najmanje 60 korisnika;

2. Subvencije za samozapošljavanje kroz obezbeđivanje mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom, prosečnom iznosu od 2.000,00 evra (bez PDVa) za 15 korisnika;

3. Mentorsku podršku biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova.

Tekst Javnog poziva, obrazac prijave na Javni poziv i obrasci prateće dokumentacije preuzimaju se na linku sa sajta organizacije kao i preko lokalnih romskih koordinatora.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično u prostorijama IDC-a, ili poštom na adresu: Milana Rakića 65a, 11000 Beograd, najkasnije do 11.04.2022. do 15:00 časova.

Projekat „Zapošljavanje Roma i povratnika – E2R2“ deo je  šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Izvor: IDC Srbija, Koordinaciono telo