Arhiva vesti
                   

JAVNI KONKURS ZA POBOLjŠANjE EKONOMSKOG POLOŽAJA ŽENA

22. Novembar 2016.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je Konkurs za podnošenje predloga projekata čijom realizacijom će se unapređivati ravnopravnost žena i muškaraca u Republici Srbiji. Mere planirane projektnim aktivnostima treba da budu u skladu sa planiranim merama Nacionalne strategije.

Krug aplikanata uključuje udruženja. Iznos  granta je 250.000 dinara, dok je rok za predaju dokumentacije 28. novembar 2016. godine. 

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinaciono telo