Arhiva vesti
                   

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJI SU ODOBRENI OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE KROZ ERAZMUS+ PROGRAM EU I PROGRAME PREKOGRANIČNE SARADNjE (ROK: 9. MART 2021)

25. Februar 2021.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza , koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 9. marta 2021. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 9. marta 2021. godine do 15.30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom, koja je predata pošti u roku za konkurisanje.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona +381 11 311-1966 ili putem elektronske pošte medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Dodatne informacije o konkursu, kao i konkursna dokumentacija sa smernicama,  su dostupne na https://www.mos.gov.rs/vest/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblastima-omladinskog-sektora-koji-su-odobreni-od-strane-evropske-komisije-kroz-erazmus-program-eu-i-programe-prekogranicne-saradnje2.

Izvor:  Ministarstvo omladine i sporta i Koordinaciono telo