Arhiva vesti
                   

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2018 – PROGRAMI ZA ŽENE U RURALU

24. Oktobar 2018.

Beograd - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je uputilo javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu. Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno realizacija programa koji za cilj imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 29.10.2018.godine.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti treba obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Dodatne informacije o konkursu i obrasci su dostupni na http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe-u-oblasti-razvoja-infprmacionog-drustva-u-republici-srbiji-u-2018-programi-za-zene-u-ruralu/?script=lat

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Koordinaciono telo