Arhiva vesti
                   

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA ZA 2020. GODINU

3. Decembar 2019.

U postupku pripreme Predloga nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu, kojim se uređuje oblast aktivne politike zapošljavanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi javnu raspravu o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu.

Javna rasprava o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu sprovodi se u periodu od 22. novembra do 12. decembra 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na i-mejl adresu javnaraspravanapz@minrzs.gov.rs ili putem pošte na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu”.

Predlog akcionog plana i ostale informacije su dostupne na http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/218

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinaciono telo