Arhiva vesti
                   

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA ZA POJEDNOSTAVLjENjE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I REGULATIVE „E-PAPIR” ZA PERIOD 2020- 2021. GODINE

28. Februar 2020.

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava javnost i sve zainteresovane strane da će Javna rasprava o Predlogu Akcionog plana za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2020- 2021. godine biti sprovodena u periodu od 21. februara do 12. marta 2020. godine.

Vlada Republike Srbije je 11. jula 2019. godine usvojila Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” sa pratećim Akcionim planom za period 2019. – 2021. godine.

Programom„e-PAPIR” predviđeno je da se pripremi i usvoji revizija Akcionog plana kojim će biti obuhvaćene mere i aktivnosti koje nisu realizovane do kraja 2019. godine, aktivnosti čiji je rok za realizaciju tokom 2020. i 2021. godine, kao i nove aktivnosti koje su definisane u procesu izrade druge grupe (paketa) preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka i njihovog usaglašavanja sa nadležnim organima.

Pozivamo sve zainteresovane strane da pošalju komentare, predloge i sugestije u vezi sa Predlogom Akcionog plana do 12. marta 2020. godine putem elektronske pošte na adresu:

javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Akcioni plan i program javne rasprave možete preuzeti  na  http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/231

Izvor: Republički sekretarijat za javne politike i Koordinaciono telo