Arhiva vesti
                   

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI (ROK: 22. NOVEMBAR 2019)

13. Novembar 2019.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Javna rasprava traje od 25. oktobra do 22. novembra 2019. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, stručnu javnost, nevladine organizacije, kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostave Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na i-mejl:: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave, te isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu e-uprave.

Izradu Nacrta Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, i organizaciju javnih rasprava podržava Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“.

Prateću dokumentaciju možete da preuzmete na   http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-referendumu-i-narodnoj-inicijativi/

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciono telo