Arhiva vesti
                   

ISTRAŽIVANjE O UTICAJU KOVID-19 NA MLADE

28. Avgust 2020.

Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi istraživanje o uticaju KOVID-19 na mlade, koje će biti korišćeno za izradu Izveštaja o uticaju KOVID-19 na mlade u Srbiji.

Krovna organizacija mladih Srbije istraživanje sprovodi uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Izveštaj će analizirati i mapirati perspektivu i položaj mladih ljudi u kontekstu KOVID-19, njihovu zabrinutosti ali i potencijal da doprinesu društvu, kao i praktične preporuke koje se baziraju na multisektorskoj angažovanosti.

Ovaj upitnik je namenjen mladima od 15 do 30 godina u Republici Srbiji.

Upitnik  možete popuniti  na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdktpytphRCLxSPT1Frkwb01HVYwM35d2o-cKXdvX9XRIc6hg/viewform

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije  i Koordinaciono telo