Arhiva vesti
                   

INSPEKCIJA OTKRILA 62 RADNIKA „NA CRNO” U FABRICI U BUJANOVCU

24. April 2015.

Bujanovac - Ministarstvo za rad i zapošljavanje Republike Srbije saopštilo je da je Inspektorat za rad u jednom proizvodnom pogonu u Bujanovcu otkrio da 62 osobe rade „na crno", ali nije navedeno o kom pogonu se radi.

Kako se navodi, prilikom kontrole koju je Inspektorat za rad obavio 22. aprila, utvrđeno je da poslodavac sa tim radnicima nije zaključio ugovor o radu i da nije podneo prijave za obavezno socijalno osiguranje.

Pre početka nadzora, uvidom u bazu podataka Centralnog registra jedinstvenog socijalnog osiguranja, inspektori su utvrdili da je taj poslodavac podneo prijave za obavezno socijalno osiguranje za 23 zaposlena radnika.

Tokom nadzora, utvrđeno je da 23 prijavljene osobe rade na administrativnim poslovima u sedištu poslodavca, dok su 62 osobe na radu „na crno" zatečene u proizvodnom pogonu, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad i zapošljavanje.

Dodaje se da su zbog utvrđenih prekršaja, inspektori rada podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i izdali prekršajni nalog.

Tokom nadzora, poslodavac je izjavio da će podneti prijave za obavezno socijalno osiguranje za sva lica, kao i da će dokaz o tome dostaviti inspekciji rada 24. aprila 2015. godine, izjavilo je Ministarstvo za rad i zapošljavanje Republike Srbije.

Izvor: Beta, Akter i Koordinaciono telo