Arhiva vesti
                   

Informativne sesije i studijska poseta Centru za osnovnu policijsku obuku

10. Novembar 2011.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će do kraja 2011. godine objaviti konkurs za prijem novih kandidata u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

U cilju ohrabrivanja učešća manjina u policijskoj službi, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Misija OEBS u Srbiji organizuju informativne sastanke o karijeri u policijskoj službi za mlade Albance i Albanke kako bi ih ohrabrili da se prijave na konkurs Centra za osnovu policijsku obuku. Ova inicijativa, podržana od vlade Nemačke, a u saradnji sa Koordinacionim telom Vlade republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, predviđa tri sastanka na kojima bi se govorilo o radu Centra za osnovnu policijsku obuku. Pozivamo sve zainteresovane građane/ke da prisustvuju promotivnim sesijama koji će biti organizovane prema sledećem rasporedu:

-  14. novembra 2011. godine u 16:00 časova u Centru za kulturu u opštini Medveđa

-  15. novembra 2011. godine u 16:00 časova u Centru za kulturu Preševo

-  16. novembra 2011. godine u 16:00 časova u Centru za kuluru u opštini Bujanovac

Na promotivnim sesijama sa građanima/građankama će razgovarati predstavnici Centra za osnovnu policijsku obuku, lokalnih policijskih stanica i Koordinacionog tela vlade Republike Srbije.

Pored ovih sastanaka, programom je predviđeno i da izabrana grupa mladih Albanaca i Albanki učestvuje u studijskoj poseti Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici kako bi dobili detaljnije informacije o upisu i obuci. Studijska poseta biće organizovana od 24. do 25. novembra 2011. godine.

Napominjemo da učestvovanje u studijskoj poseti ne podrazumeva i prijem na zvaničnu obuku za polaznike u policijskoj službi.

Kandidat/kandidatkinja zainteresovan/a da učestvuju u studijskoj poseti mora da ispunjava sledeće uslove:

  •   Da je državljanin Republike Srbije sa prebivalištem i boravištem u Republici Srbiji,
  •   Da nema dvojno državljanstvo,
  •   Da nije osuđivan/a i da nije u toku krivični i prekršajni postupak protiv njega/nje (da nema bezbednosnih smetnji),
  •   Da nema manje od 18, niti više od 26 godina starosti,
  •   Da ima završenu srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju (najkasnije u junu 2011. godine), 
  •   Da je psihofizički zdrav/a (da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje posla radnog mesta policajca),

  Minimalna visina za žene je 163 cm, a za muškarce 170 cm

Posebno podržavamo Albanke da konkurišu.

Svi zainteresovani kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju gore navedene uslove, treba da pošalju popunjen formular na e-mail adresu studijskaposeta@osce.org, ili poštom na adresu:

Misija OEBS u Srbiji,

Odeljenje za demokratizaciju- COPO Program

Čakorska 1, 11000 Beograd.

Krajni rok za prijem prijava je sreda, 16. novembar 2011. godine do 17 časova .

Kandidati koji budu primljeni na program studijske posete biće obavešteni u utorak, 22 novembra 2011. godine.

Prijavni formular za kandidate i kandidatkinje za studijsku posetu COPO
Preuzmi dokument (.doc)

Svi zainteresovani kandidati/nje koji ispunjavaju gore navedene uslove mogu poslati prijavne formulare na e-mail adresu studijskaposeta@osce.org ili poštom na adresu Čakorska 1, 11000 Beograd, Misija OEBS u Srbiji, Odeljenje za demokratizaciju (za konkurs studijske posete COPO) najkasnije do 17:00 časova u sredu 16. novembra 2011. godine. Kandidati/nje koji budu primljeni na program studijske posete biće obavešteni u utorak, 22 novembra 2011. godine