Arhiva vesti
                   

GODIŠNjE NAGRADE ZA AKTIVNE GRAĐANE - POKRETAČI PROMENA 2019 (ROK: 27. OKTOBAR 2019)

18. Oktobar 2019.

Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), je otvorila prvi konkurs za Godišnje nagrade za javno zagovaranje.

Cilj ovog priznanja je prepoznavanje organizacija civilnog društva i neformalnih grupa koje nastoje da svoje zajednice učine boljim i uvezanijim.

U okviru konkursa postoje tri kategorije koje se odnose na:

•  uspešno ostvarenu saradnju sa donosiocima odluka u javnom zagovaranju,

•  uspešno okupljanje građana kao nosioca poruke javnog zagovaranja i

•  inicijative neformalne grupe.

Pored opsežne medijske promocije i javnog priznanja, odabrane organizacije civilnog društva i neformalna grupa će dobiti i novčanu, odnosno robnu nagradu u vrednosti od 500 dolara.

Sve prijave vrše se putem onlajn formulara na sajtu Javno zagovaranje, koji je dostupan na

https://javnozagovaranje.bos.rs/konkurs/do 27. oktobra 2019. godine do 15 časova. U razmatranje će se uzeti samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Detalji poziva su dostupni na  https://javnozagovaranje.bos.rs/nagrada.html

Izvor: Beogradska ozvorena škola i Koordinaciono telo