Arhiva vesti
                   

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE: PODRŠKA ZA DVE BUJANOVAČKE KOMPANIJE

27. Septembar 2016.

Beograd, Bujanovac – Od 35 povoljnih kredita po programima za podršku investicijama i nabavku trajnih obrtnih sredstva, koje je odobrio Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije, dva su pripala preduzećima u Bujanovcu.

Ta preduzeća su „Manasijević” DOO i „Termopan-Glas” doo, u kojima je trenutno zaposleno po 10 radnika.

Predračunska vrednost investicionog ulaganja za proizvodnju građevinske stolarije u „Manasijević” doo je 9,5 miliona, a za ulaganje u trajna obrtna sredstva u „Termopanu” 18 miliona dinara.

Od pomenutog iznosa traženih sredstava, Upravni odbor Fonda za razvoj je predložio dodeljivanje 6.000.000, odnosno 10.000.000 dinara, sa grejs periodom do 31.marta 2017. godine.

Pored postojećeg broja radnika, dobitnici dugoročnog kredita za investicije treba da zaposle još 9, odnosno 2 radnika.

Izvor: Bujanovačke i Koordinaciono telo