Arhiva vesti
                   

DW AKADEMIJA: PROGRAM ZA MULTIPLIKATORE 2020 – 2022 (Rok: 7. jun 2020)

29. Maj 2020.

U okviru projekta „Young Media”, DW Akademija pokreće novi Program za multiplikatore 2020-2022. DW Akademija usmerava svoje aktivnosti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu na unapređivanje informativnih i participativnih medijskih formata (TV, radio, štampa, onlajn i društveni mediji) za decu i mlade.

Program za multiplikatore čini niz seminara, radionica i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu, koji će biti održani od 2020. do 2022. godine. Cilj programa je da polaznici steknu znanja i iskustva za podršku medijima koji nude informativne sadržaje za mlade ciljne grupe ili ih žele uvesti.

Obuka multiplikatora obuhvata elemente iz različitih oblasti:

 • novinarstvo
 • mobilno novinarstvo (MoJo)
 • menadžment i savetovanje medija
 • medijsko pravo i samoregulacija
 • metodologija treniranja
 • projektni menadžment
 • nove medijske tehnologije itd.

U 2020. su predviđene su sledeće obuke:

 • Uvodni seminar – 24-26. jul (online seminar)
 • Kako se obratiti deci i mladima – 12-13. septembar (online radionica)
 • Mediji za mlade – 5-9. oktobar (offline radionica)
 • Medijski biznis modeli – 7-11. decembar (offline radionica).

Sama obuka je besplatna. Troškove smeštaja i putovanja pokriva DW Akademija, a polaznici se obavezuju da će učestvovati na svim obukama u naredne tri godine i, na osnovu njih, izraditi priručnik.

Polaznicima se tokom trajanja programa nudi mogućnost da primene stečeno znanje u okviru drugih aktivnosti projekta „Young Media“. Ta delatnost će biti honorisana.

Preduslovi za učešće u Programu za multiplikatore su:

 • radno iskustvo u novinarstvu i/ili PR (min. 12 meseci)
 • aktivno znanje engleskog jezika (jedan deo treninga će biti održan isključivo na engleskom)
 • visoka motivacija i interesovanje za razvoj medija i mlade ciljne grupe.

Dodatno će se vrednovati iskustvo u radu sa mladima (npr. u okviru nevladinih organizacija), novinarsko iskustvo u medijskim formatima za mlade, radno iskustvo u više vrsta medija (naročito elektronskih), radno iskustvo na uređivačkoj funkciji, trenersko iskustvo i poznavanje nemačkog jezika. Navedene tačke nisu preduslovi, već poželjne dodatne kvalifikacije koje pri selekciji kandidata daju dodatne bodove.

Svi zainteresovani za učešće u Programu za multiplikatore treba da uz prijavu dostave sledeće:

 • motivaciono pismo (maks. 1 stranica)
 • kratki CV iz kojeg se vide lični podaci (uključujući telefon i mejl), radno iskustvo u medijima, nivo poznavanja engleskog jezika i druge korisne kvalifikacije (maks. 2 stranice)
 • potvrdu da se obavezuju da će učestvovati na svim obukama u okviru Programa za multiplikatore do 2022. i u radu na priručniku.

Prijave za Program za multiplikatore pošaljite elektronskim putem na adresu konkurs@koms.rs najkasnije do 7. juna 2020. godine.

Za sva dodatna pitanja i objašnjenja možete se da se obratite Miljani Pejić, putem imejla miljana.pejic@koms.rs ili telefona 062/467-344, radnim danima od 9 do 17 časova.

Originalan dokument poziva je dostupan na https://koms.rs/wp-content/uploads/2020/05/Poziv-za-Program-za-multiplikatore-2020-22.pdf

Izvor: koms.rs i Koordinaciono telo