Arhiva vesti
                   

DODELjENA SREDSTVA NA KONKURSIMA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA

4. Septembar 2009.

Komisija Službe Koordinacionog tela donela je odluku o finansiranju projekata na konkursu za realizaciju projekata udruženja građana u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2009. godini, kao i o finansiranju projekata u okviru Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe ostvarivanja i unapređenja socijalnih i manjinskih prava i posebnosti u 2009 godini na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Na konkursu za finansiranje projekata udruženja građana od planiranih 3.000.000,00 dinara dodeljeno je 2.358.748,5 dinara. Na konkurs je stiglo 25, a Služba Koordinacionog tela odobrila je sredstva za pet projekata.

Rang lista za realizaciju projekata udruženja građana u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa

Na konkursu za finansiranje projekata u okviru Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe ostvarivanja i unapređenja socijalnih i manjinskih prava i posebnosti u 2009 godini na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa od planiranih 9.000.000,00 dinara dimages/Rang lista projekata_socijalna davanja.pdfodeljeno je 8.696.224 dinara. Na konkurs je stiglo 25, a Služba Koordinacionog tela odobrila je sredstva za sedam projekata.

Rang lista za finansiranje projekata u okviru programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe ostvarivanja i unapređenja socijalnih i manjinskih prava i posebnosti u 2009. godini


Novi konkurs biće raspisan do kraja oktobra 2009. Godine. Služba Koordinacionog tela se zahvaljuje svim organizacijama koje su poslale predloge projekata i poziva organizacije i pojedince da se prijave za naredne konkurse.