Arhiva vesti
                   

DODELA MINI GRANTOVA U OKVIRU PROGRAMA „OPENS NA PUTU“ (ROK: 30. OKTOBAR 2020)

27. Oktobar 2020.

Usled pandemije virusa kovid- 19 i nemogućnosti realizacije programa OPENS NA PUTU, program će se, u partnerstvu sa NAPOR-om i KOMS-om, u 2020. godini sprovesti kroz dodelu mini grantova usmerenih na organizacije mladih i za mlade na teritoriji Republike Srbije. 

Osnovni cilj programa je pružanje podrške organizacijama da prevaziđu krizni period, kao i da organizuju onlajn aktivnosti za mlade. S tim u vezi, mini grantovi će moći biti iskorišćeni za: 

  • Zakup onlajn platformi za sprovođenje konkretnih programa za mlade,
  • Prilagođavanje postojećeg tekstualnog, video i audio sadržaja i metoda kako bi se uključili mladi sa različitim smetnjama u razvoju,
  • Plaćanje korišćenja digitalnih metoda koje uključuju veći broj mladih,
  • Kupovina neophodne opreme sa jasnim ciljem upotrebe do maksimalno 45.000,00 RSD bruto (bez mogućnosti sufinansiranja), 
  • Sprovođenje konkretnih aktivnosti za mlade,
  • Sufinansiranje postojećih projekata/programa za koje je neophodno obezbediti sredstva do kraja 2020. godine,
  • Kupovina edukativnog materijala.

Više informacija o iznosu grantova i mogućnostima za apliciranje potražite u pozivu, koji je dostupan na http://www.napor.net/sajt/images/Vesti/Vesti_2020/poziv_-_OPENS.pdf

Prijava sadrži 3 obrasca i to: Obrazac predloga projekta,  Obrazac predloga budžeta i Narativni prikaz budžeta.

Predlog projekta, na obrascima, se dostavlja najkasnije do 30. oktobra 2020. godine. Pitanja koja se odnose na predloge projekata poslati mejlom na mini.grantovi@gmail.com. Prijavu je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na mejl: mini.grantovi@gmail.com i u originalu (poslati poštom na adresu: NAPOR, Narodnog fronta 35/28, 21000 Novi Sad).

Selekciju projekata će vršiti komisija sastavljena iz redova NAPOR-a i KOMS-a. Organizacije civilnog društva sa KOMS-om i NAPOR-om potpisuju Ugovor o saradnji koji će definisati obaveze ugovorenih strana. 

Izvor: NAPOR, KOMS i Koordinaciono telo