Arhiva vesti
                   

DISKRIMINACIJA, ROMOFOBIJA I HOMOFOBIJA

27. Februar 2014.

Leskovac - Učenički parlament srednje medicinske škole u Leskovcu i „Edukacioni  centar“ organizovali su tribinu pod nazivom „Diskriminacija: romofobija i homofobija".

Učenički parlament medicinske škole se aprila 2013. godine priključio projektu „Edukacionog centra“ pod nazivom „Ujedinjeni učenički parlamenti u promociji ljudskih prava“.

Projekat finansiraju Delegacija EU u Republici Srbiji, u okviru EIDHR programa, i Ministarstvo omladine i sporta.

Kroz projektne aktivnosti, zajedno sa još 16 učeničkih parlamenata srednjih škola Jablaničkog i Pčinjskog okruga, parlament će raditi na promociji i praćenju stanja ljudskih prava u školi.

Ova tribina deo je tih aktivnosti, a njen cilj je da predstavnicima učeničkih parlamenata i školskog menadžmenta omogući prostor za diskusiju o pitanjima romofobije i homofobije među učenicima sa teritorije južne Srbije, uz učešće predstavnika državnih institucija i civilnog sektora.

Izvor: Jugpres i Koordinaciono telo