Arhiva vesti
                   

DAN BORBE PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA

26. Novembar 2014.

Početkom novembra u Pčinjskom okrugu je u porodičnom nasilju ubijena jedna žena. Prihvatna stanica u Vranju je od početka godine zbrinula 23 žene i dvadesetčetvoro dece. O sprečavanju nasilja, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, govorili su u Bujanovcu predstavnici SOS telefona, Centara za socijalni rad i policije.

Žene ovog kraja godinama trpe nasilje pre nego što ga prijave. Najčešće nemaju gde da se sklone, a utočište nalaze u prihvatnoj stanici u Vranju.

„Psihički su me maltretirali, nekad sam trpela i fizičko nasilje, ali u poslednje vreme samo psihičko", kaže jedna žrtva nasilja.

Prihvatna stanica u Vranju deo je Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite i godišnje zbrine od 50 do 60 žrtava nasilja u porodici. Iako je predviđena kao privremeni smeštaj, mnoge žrtve tu ostaju nekoliko meseci, pa i godina. Često se dešava da se žrtve nasilja vrate nasilniku. Partnersko nasilje dominira, a osim fizičkog i psihičkog, žene trpe i ekonomsko nasilje.

„Pomažemo im tako što im kroz razgovor pružamo podršku, dajemo im informacije kojim institucijama  mogu dalje da se obrate,  a ponekad  mi kontaktiramo te institucije", rekla je Una Mladenović iz SOS telefona u Vranju.

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici primenjuje se u Srbiji od avgusta ove godine. Poštovanje odredbi ove Konvencije znači netolerisanje različitih oblika nasilja u društvu.

„Suština je da bi sve institucije, kao što su to policija, centri za socijalni rad i tužilaštvo, trebalo da budu umrežene, da razmenjuju podatke i da zajedno štite žene od nasilja", rekla je Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centara u Beogradu.

„Bezbednost žrtve je na prvom mestu, kao i bezbednost i dobrobit deteta, a za nasilje
 je kriv isključivo počinilac nasilja, što ranije nije bila praksa", rekla je Saša Stamenković iz Policijske uprave u Vranju.

Godišnje se na SOS telefon u Vranju javi oko 150 žena, a u 95 odsto slučajeva nasilje traje od početka zajedničkog života.

Izvor: RTS i Koordinaciono telo