Arhiva vesti
                   

CIVILNO DRUŠTVO PREPOZNATI KAO PARTNERA U ZAŠTITI NAJOSETLjIVIJIH DRUŠTVENIH GRUPA U USLOVIMA VANREDNOG STANjA

7. April 2020.

Nacionalni konvent o EU (NKEU) poziva državne  i organe lokalne samouprave da prepoznaju udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa.

Situacija koja je posledica pandemije korona virusa zahteva hitnu reakciju svih aktera koja je usmerena na pružanje adekvatne zdravstvene zaštite, ali i različitih vrsta socijalne pomoći i usluga najugroženijim kategorijama stanovništva.

NKEU navodi da je pomoć potrebna starijima, osobama sa invaliditetom, samohranim roditeljima, korisnicima novčanih naknada, stanovnicima neformalnih naselja, korisnicima i štićenicima raznih kolektivnih centara i ustanova, kao i drugim grupama koje su bile ugrožene i pre početka pandemije.

Da bi njihove potrebe bile što efikasnije zadovoljene, pored kapaciteta sistema socijalne zaštite, potrebno je i angažovanje udruženja koja su inače usmerena na rad sa ovim grupama i predstavljaju vredan resurs u ovoj situaciji.

„Zato apelujemo da sve organizacije koje imaju direktan kontakt s korisnicima u lokalnoj zajednici dobiju neophodnu podršku za rad kako bi se blagovremeno i na najbolji mogući način odgovorilo na potrebe najugroženijih građana i socijalno ugroženih grupa”, naveo je NKEU.

To pre svega podrazumeva obezbeđivanje dozvola kretanja tokom „policijskog časa” za aktiviste i volontere udruženja građana koji obavljaju terenski rad, kako bi mogli nesmetano da stignu do svih kojima je potrebna njihova pomoć; obezbeđivanje neophodne zaštitne opreme; uključivanje predstavnika OCD u rad štabova u cilju bolje koordinacije podrške; viši stepen fleksibilnosti za prilagođavanje aktivnosti OCD novonastalnoj situaciji i redovno izvršenje plaćanja prema njima.

Izvor: Građanske inicijative i Koordinaciono telo