Arhiva vesti
                   

ACT: PRVI POZIV ZA PODRŠKU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI (ROK: 13. MAJ 2020)

6. April 2020.

Objavljen je prvi poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u okviru programa „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT).

Rok za prijavu predloga projekata je 13. maj 2020. godine

Program „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama civilnog društva u Srbiji (od 2019. do 2023, godine) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.

Cilj ovog poziva je da osnaži građansko društvo za aktivnije učešće u procesu donošenja odluka i kreiranja politika, kao i efikasnije zastupanje interesa građana, posebno na lokalnom nivou.

Poziv pruža priliku organizacijama građanskog društva da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Namenjen je, pre svega, malim i srednjim organizacijama građanskog društva koje ostvaruju zajedničko delovanje sa građanima za dobrobit svojih lokalnih zajednica.

Detaljnije informacije o pozivu i konkursna dokumentacija dostupni su na sajtu programa ACT  https://act.org.rs/srl/grants/institucionalni-grantovi/

Izvor: Zajedno za aktivno građansko društvo i Koordinaciono telo