Arhiva vesti
                   

4. maj 2010. godine

4. Maj 2010.

U ovoj godini svega 40 građana Preševa, Bujanovca i Medveđe stručnoj službi republičkog ombudsmana podnelo je pritužbe na nezakonit ili nepravilan rad organa lokalne uprave.

Republički zaštitnik građana Saša Janković kaže da je razlog za ovako mali broj pritužbi na jugu Srbije nedovoljna informisanost građana, udaljenost od republičkih institucija, a ne život bez problema, i da je zato neophodno unaprediti kontakte građana i države.

„U Medveđi smo neke probleme već rešili, jer smo nakon prijema pritužbi razgovarali sa predstavnicima lokalne vlasti“, rekao je Janković, tokom posete jugu Srbije.

Kancelarije republičkog ombudsmana trebalo je da budu otvorene u Preševu, Bujanovcu i Medveđi krajem prošle godine, ali se to nije dogodilo zato što još uvek nema kadrova osposobljenih za taj posao, pa je konkurs prošle jeseni za prijem opštinskih ombudsmana propao.

Zaštitinik građana Saša Janković naglasio je da će dok ne budu otvorene kancelarije u ove tri opštine stručne službe ombudsmana svakog meseca boraviti na jugu Srbije i primati pritužbe građana – po dva dana u Preševu i Bujanovcu i jedan dan u Medveđi. Ove tri opštine biće jedine koje će imati kancelarije republičkog zaštitnika građana van Beograda.