Arhiva vesti
                   

23.06.2010. godine

23. Jun 2010.

Kolektivni centri se zatvaraju uz finansijsku pomoć programa „Održanje mira i inkluzivni razvoj“ (PBILD)


Zahvaljujući zajedničkom programu Ujedinjenih nacija „Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj“ (PBILD), interno raseljenim licima u motelu „Atina“, poslednjem kolektivnom centru na području Leskovca u kojem je utočište našlo 67 lica, na raspolaganju su tri mogućnosti za pronalaženje trajnog smeštaja u Srbiji. Iz sredstava španskog Fonda za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDGF) PBILD je obezbedio tri paketa pomoći interno raseljenim licima u opštinama na jugu Srbije, posebno u Bujanovcu.

Prvi paket, takozvani „pikap“ realizuje se u saradnji sa italijanskom organizacijom Intersos . Reč je o novčanoj pomoći od 40.000,00 dinara po članu porodice, pri čemu ukupan iznos ne prelazi 160.000,00 dinara po porodici. Pošto je reč o jednokratnoj pomoći  raseljena lica  deo pomoći mogu da prime u novcu, a deo u robi, pod uslovom da su napustila kolektivni centar.  

Drugi paket se realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Vizija, i dozvoljava interno raseljenim licima bez poseda izvan Kosova da otkupe seosko domaćinstvo bilo gde u Srbiji. Uslov je da to domaćinstvo zadovoljava kriterijume dostojanstvenog života (da ima struju i vodu) i da je legalno ili da je u postupku legalizacije. Korisnicima ovog paketa biće obezbeđeno do 620.000,00 dinara. Porodica koja se odluči za ovaj paket ima pravo i na pomoć u robi u vrednosti do 80.000,00 dinara.

Treći paket omogućava stanarima kolektivnih centara koji su započeli gradnju ili žele da renoviraju svoje kuće pomoć u građevinskom materijalu u iznosu koji procene predstavnici Danskog centra za izbeglice.

Nevladina organizacija Praksis će svim zainteresovanim za bilo koji od tri programa obezbediti besplatnu pravnu pomoć za imovinska pitanja i lična dokumenta. Praksis će obezbediti besplatan pravni savet i interno raseljenim licima koja se nisu opredelila ni za jednu od ponuđenih mogućnosti.

Sva tri paketa pomoći obezbeđena kroz PBILD program na raspolaganju su interno raseljenim licima u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu do juna 2011. godine. Kancelarija PBILD-a je u Bujanovcu, a svi zainteresovani mogu da dobiju obaveštenja na broj telefona 017/654–705.

Ukoliko se za ova tri paketa ne javi dovoljan broj zainteresovanih iz kolektivnih centara, pomoć će biti ponuđena raseljenim licima koja se nalaze u privatnom smeštaju.

Prema podacima UNHCR-a na teritoriji ova dva okruga nalazi se oko 19.000 raseljenih osoba, što je deset odsto od ukupnog broja raseljenih u Srbiji.