Arhiva vesti
                   

22. april 2008 god

22. April 2008.

Povodom 22. aprila, Dana planete, u opštini Preševo je NVO "Zeleni svet", zajedno sa mladima iz nacionalnih zajednica Albanaca, Srba i Roma, organizovao sadjenje zimzelenih sadnica i ukrasnog cveća u dvorištu zgrade u kojoj se nalayi kancelarija Koordinacionog tela u Preševu. Ova aktivnost, pod nazivom "Aktivator-akcelerator", realizovana je na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Vranje u okviru projekta ministarstva omladine i sporta. U aktivnosti su takodje učestovali NVO "Ponuda" iz Bujanovca i NVO "Generator" iz Vranja.