Arhiva vesti
                   

18.9.2009.god.

18. Septembar 2009.

Kancelarije republičkog ombudsmana biće otvorene u Preševu, Bujanovcu i Medveđi pre kraja godine. Svaka od njih radiće određenim danima, a u međuvremenu će prostor biti korišćen za druge namene. Zaposleni u tim kancelarijama biće deo stručne službe ombudsmana zaduženi za kontakt sa građanima i prijem pritužbi, a na konkurs će biti posebno podstaknuti da se jave pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica.

Kancelarije na jugu Srbije biće prve takve „filijale” ombudsmana i za sada se ne planira otvaranje novih. Kancelarija UNDP i OEBS u Srbiji treba da pruže pomoć ombudsmanu u otvaranju novih filijala.

Zaštitnik građana Saša Janković smatra da je „jedan od ključnih problema u ostvarivanju prava građana neravnomerna dostupnost institucija svim građanima”.

Od više od deset hiljada obraćanja ombudsmanu, koje je do sada primio, samo je nekoliko desetina sa juga Srbije. Janković kaže da je razlog za ovako mali broj pritužbi nedovoljna informisanost građana, udaljenost od republičkih institucija, a ne život bez problema, i da je zato neophodno unaprediti kontakte građana i države.