Arhiva vesti
                   

18.6.2008

18. Jun 2008.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) je saopstila da je Srbija dobila prvu generaciju specijalista i trenera za nove investicije u lokalu. Sertifikati su dobijeni u okviru Programa regionalne obuke za promociju ulaganja koji finansira EU, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, a implementira FIAS - Savetodavni servis Svetske banke i IFC-a za unapređenje investicione klime. Program regionalne obuke, koji je pokrenut početkom ove godine u okviru Programa promocije ulaganja u Srbiju, sproveden je u saradnji sa SIEPA i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Osnovni cilj programa regionalne obuke je da na praktičan i konkretan način ojača kapacitete lokalnih organa uprave kako bi se unapredila konkurentnost lokacija za privlačenje direktnih stranih investicija. Imajući u vidu značajnu ulogu koju lokalni organi imaju u procesu privlačenja investicija, program obuke se posebno osvrnuo na razumevanje potreba investitora i njihov proces odlučivanja, analizu pozicije opštine u odnosu na ostale potencijalne investicione lokacije u zemlji i inostranstvu, razvoj opštinske strategije i akcionog plana za privlačenje investicija, kao i osnovnih tehnika marketinga. Program obuke uspešno je završilo 40 polaznika iz 29 opština širom Srbije, tri regionalne agencije i dve neprofitne organizacije. Polaznici su stekli naziv specijalista za promociju ulaganja na lokalnom nivou. Pored 40 polaznika, program obuke je završilo i 12 lokalnih trenera koji će biti sertifikovani da dalje nastave program obuke i prošire ga i na ostale opštine u Srbiji. Zahvaljujuci posredstvu Koordinacionog tela Vlade republike Srbije za Presevo, Bujanovac i Medvedju, predstavnici Bujanovca i Medvedje ucestvovavli su na ovoj obuci, a Neshat Shakiri iz Bujanovca i Saša Gikić iz Medvedje sertifikovani su kao specijalisti za nove investicije u lokalu.
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) je saopstila da je Srbija dobila prvu generaciju specijalista i trenera za nove investicije u lokalu. Sertifikati su dobijeni u okviru Programa regionalne obuke za promociju ulaganja koji finansira EU, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, a implementira FIAS - Savetodavni servis Svetske banke i IFC-a za unapređenje investicione klime. Program regionalne obuke, koji je pokrenut početkom ove godine u okviru Programa promocije ulaganja u Srbiju, sproveden je u saradnji sa SIEPA i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Osnovni cilj programa regionalne obuke je da na praktičan i konkretan način ojača kapacitete lokalnih organa uprave kako bi se unapredila konkurentnost lokacija za privlačenje direktnih stranih investicija. Imajući u vidu značajnu ulogu koju lokalni organi imaju u procesu privlačenja investicija, program obuke se posebno osvrnuo na razumevanje potreba investitora i njihov proces odlučivanja, analizu pozicije opštine u odnosu na ostale potencijalne investicione lokacije u zemlji i inostranstvu, razvoj opštinske strategije i akcionog plana za privlačenje investicija, kao i osnovnih tehnika marketinga. Program obuke uspešno je završilo 40 polaznika iz 29 opština širom Srbije, tri regionalne agencije i dve neprofitne organizacije. Polaznici su stekli naziv specijalista za promociju ulaganja na lokalnom nivou. Pored 40 polaznika, program obuke je završilo i 12 lokalnih trenera koji će biti sertifikovani da dalje nastave program obuke i prošire ga i na ostale opštine u Srbiji. Zahvaljujuci posredstvu Koordinacionog tela Vlade republike Srbije za Presevo, Bujanovac i Medvedju, predstavnici Bujanovca i Medvedje ucestvovavli su na ovoj obuci, a Neshat Shakiri iz Bujanovca i Saša Gikić iz Medvedje sertifikovani su kao specijalisti za nove investicije u lokalu.

Dodela sertifikata