Arhiva vesti
                   

17. januar 2008 god.

17. Januar 2008.

U vezi sa konkursom za radna mesta službenika Koordinacionog tela u opštinama Preševo i Bujanovac, koji je Služba Koordinacionog tela objavila oktobra 2007 god, Služba obaveštava da je, nakon nakon razmatranja mnogobrojnih radnih biografija i obavljanja razgovora sa kandidatima koju su ušli u uži izbor, 17. januara 2008. god. odlučeno da se na mesto Službenika Kancelarije Koordinacionog tela u Preševu primi g-din Seljami Bektaši, a na radno mesto službenika Kancelarije Koordinacionog tela u Bujanovcu g-din Driton Redžepi. Služba Koordinacionog tela se najlepše zahvaljuje svim kandidatima koji su učestvovali na ovom konkursu na njihovom interesovanju da budu angažovani za rad u Koordinacionom telu.