Arhiva vesti
                   

17. januar 2008 god. - Zahvaljujući donaciji kancelarije Svetske banke u Srbiji

17. Januar 2008.

Zahvaljujući donaciji kancelarije Svetske banke u Srbiji, Koordinaciono telo je uručilo četiri raunara sledećim nevladinim organizacijama u južnoj Srbiji: dva računara NVO "Neighbours for Peace" (Susedi za mir) u Bujanovcu, jedan računar NVO "Green World" (Zeleni svet) u Preševu i jedan računar NVO "Kulturni centar" u Medveđi.