Arhiva vesti
                   
4. Decembar 2019.

IZ PROJEKTA „NORVEŠKA ZA VAS" ZA REKONSTRUKCIJU PUMPNE STANICE U PREŠEVU 167.000 EUR

Preševo - Rekonstrukcija pumpne stanice „Žujince” u Preševu, koji Norveška finansira sa 167.000 evra kroz projekat „Norveška za vas - Srbija”, doprineće stabilnijem vodosnabdevanju za 13.000 korisnika u ovoj opštini na jugu Srbije.

4. Decembar 2019.

PREDSTAVLjANjE PROJEKTA ACT NAMENjNOG PODRŠCI LOKALNIH OCD

Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da prisustvuju predstavljanju projekta ACT, 17. decembra 2019. godine od 10.30 do 15 časova u Kući aktivizma (Dobračina 55, Beograd).

4. Decembar 2019.

POVLASTICE ZA ENERGETSKI UGROŽENE GRAĐANE

Republika Srbija je u budžetu za iduću godinu izdvojila za energetski ugrožene građane više nego prošle – milijadu i 560 miliona dinara. Građanima nije lako da ispune sve kriterijume za sticanje tog statusa, a glavna prepreka je i dalje nedovoljna informisanost, za što su odgovorne lokalne samouprave.

3. Decembar 2019.

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA ZA 2020. GODINU

U postupku pripreme Predloga nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu, kojim se uređuje oblast aktivne politike zapošljavanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi javnu raspravu o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu.

3. Decembar 2019.

NACIONALNI SOS BROJ ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILjA JE 0800-222-033

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je prisustvovao svečanom pokretanju šestog nacionalnog SOS broja za žene sa iskustvom nasilja. 

3. Decembar 2019.

NEKSUS VRANjE U OKVIRU PROJEKTA „UNAPREĐENjE MEĐUETNIČKE SARADNjE VRANjA I TUTINA OSNAŽIVANjEM DEVOJČICA I ŽENA PRIPADNICA ETNIČKIH MANjINA”

Udruženje građana NEKSUS Vranje je u okviru projekta „Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem devojčica i žena pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina” organizovalo sastanak zagovaranja sa predstavnicima institucija.

2. Decembar 2019.

ZA DOMOVE ZDRAVLjA ŠIROM SRBIJE IZDVOJENO 2,3 MILIONA EVRA

Beograd  - Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar uručio je ugovore o finansiranju i realizaciji projekata usmerenih na unapređenje kvaliteta usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za 83 doma zdravlja, u ukupnoj vrednosti 2,3 miliona evra.

2. Decembar 2019.

TRENING O JAVNOM ZASTUPANjU ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Forum civilne akcije Forca, kao lokalni Resurs centar, organizuje trening za javno zastupanje.

2. Decembar 2019.

OBJAVLjEN VODIČ ZA TRANSPARENTNO FINANSIRANjE UDRUŽENjA I DRUGIH OCD IZ BUDžETSKIH SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, je objavila treće izmenjeno i dopunjeno izdanje „Vodiča za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava“.

29. Novembar 2019.

JAVNI POZIV ZA IPARD MERU M3 ZA PRERADU POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA (ROK: 24. FEBRUAR 2020)

Uprava za agrarna plaćanja je raspisala Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

«Претходна страна   Следећа страна»