Sastanak Visokog komesara OEBS-a za nacionalne manjine, Knuta Volebeka, sa Sluzbom Koordinacionog tela, 19. februar 2009 - Galerija