Презентација прелиминарних резултата студије изводљивости, 18.02.2010. - Galerija