Обука за извештавање и евалуацију рада на медијским пројектима, Бујановац 16.03.2019. - Galerija