Arkiva e lajmeve
                   

ZHVILLIMI LOKAL I REZISTUESHËM NË NDRYSHIME KLIMATIKE

30. nëntor 2017.

Ministria e Mbrojtjes së Mjedist Jetësor e Republikës së Serbisë dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), përmes përkrahjes së Fondit Global për Mjedis Jetësor (GEF), realizon projektin “Zhvillimi lokal i rezistueshëm në ndryshimet klimatike”. Ftohen vetqeverisjet loakle, subjektet ekonomike të sektorit publik dhe privat, organizatat e shoqëria civile, institucionet shkencoro-hulumtuese dhe akademike, si edhe personat fizik, të dorëzojnë propozimet e veta të zgjidhjeve inovative për zvogëlimin e emisioneve të zërave me efekt të kopshtin të qelqit (GHG) dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike. 

Projekti “Zhvillimi lokal është i rezistueshëm në ndryshimet klimatike”, do të filloj dy sfida për zgjidhjet e problemeve të ndryshimeve klimatike dhe fton të gjithë të interesuarit të dorëzojnë propozimet e zgjidhjeve inovative të cilat në mënyrë praktike do të kontribuojnë në zvogëlimin e emisionit të GHG dhe forcimin e rezistencës të bashkësisë në ndryshimet klimatike, si edhe përpunimi, financimi dhe zbatimi i këtyre zgjidhjeve.

Vlera maksimale për një pjesëmarrës (në dinarë):
1. Sfida e të dhënave të hapura

Zgjidhjet e miratuara do të shpërblehen me nga 10.000 USD – për qytete (më së shumti pesë qytete) dhe deri 5.000 USD – për komuna (më së shumti pesë komuna)

2. Sfida për zgjidhje inovative
5.000 USD për persona fizik
10.000 УСД USD me organizatat dhe institucionet tjera

Afati për dorëzimin e paraqitjeve:
1. Sfida e çështjeve të hapura deri 28.02.2018.

2. Sfida për zgjidhje inovative deri 31.01.2018.

Kontakt:
1. otvorenipodaci@klimatskepromene.rs
2. inovativnaresenja@klimatskepromene.rs

Për më shumë informacione vizitoni faqen: http://inovacije.klimatskepromene.rs/

Burimi: http://inovacije.klimatskepromene.rs/ dhe Trupi Koordinues