Arkiva e lajmeve
                   

USAID-I DHE MINISTRIA E BUJQËSISË LEHTESOJNË QASJEN E KREDIVE PËR KOMPANI TË VOGLA DHE TË MESME BUJQËSORE

24. janar 2020.

Agjensia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Departamenti i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave kanë filluar një program për garantimin e kredisë në bashkëpunim me ProCredit Bank, Addiko Bank dhe Intesa Bank për të inkurajuar bankat të ofrojnë kredi në total 90 milion dollarë për prodhuesit e ushqimit dhe fermerët individual për një periudhë 12 vjeçare.

"Ne e dimë se sipërmarrësit serbë, bizneset dhe bizneset inovative në sektorin e agrobiznesit duan të investojnë në bizneset e tyre dhe të forcojnë ose zgjerojnë biznesin e tyre. Qëllimi ynë tani është të ndihmojmë në lirimin e fondeve që ata duhet të bëjnë, "tha Mike de la Rosa, Drejtori i Misionit të USAID në Serbi. "Ky partneritet i ri me Departamentin e Bujqësisë dhe Bankave do të plotësojë përpjekjet e vazhdueshme të USAID për të forcuar konkurrencën e industrisë serbe të ushqimit."

"Qëllimi i garancisë së kredisë është të mbështesë zhvillimin e biznesit dhe të gjenerojë investime të reja në sektorin bujqësor, me një fokus në prodhimin primar bujqësor dhe përpunimin e ushqimit", tha z. Branislav Nedimoviq, ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe menaxhimit të ujërave. "Ky program do t'u sigurojë bizneseve serbe qasje më të lehtë në financa, e cila është e nevojshme për rritjen, inovacionin dhe krijimin e vendeve të punës."

Një pjesë e portofolit të kredisë ka për qëllim të mbështesë startup-et që operojnë për më pak se 3 vjet, bizneset në pronësi të grave dhe personave juridikë në rajone të pazhvilluara të Serbisë. Përfitimet për përfituesit e kredisë janë maturimi më i gjatë dhe kushtet më të favorshme kredisë.

  • Me ndihmën e garancisë ProCredit Bank do të përmirësojë ofertën e saj të kredive për investime në sektorin e agrobiznesit dhe do të ofrojë kredi me kushte më të favorshme me kërkesa fleksibël të sigurisë. Për më shumë informacione në lidhje me kreditë e agrobiznesit, vizitoni https://www.procreditbank.rs/en/usaid-guarantee-sem ose kontaktoni srb.dealer.business@procredit-group.com
  • Me ndihmën e garancisë së Addiko Bank do të ofrojë kushte më të favorshme kredie për personat juridikë në bujqësi për investime dhe kapital qarkullues. Për më shumë informacione, visitoni https: //www.addiko.rs/ ose kontaktoni korporatën_development@addiko.com.
  • Informacioni mbi kreditë e Intesa Bank së shpejti do të jetë në dispozicion në www.bancaintesa.rs.

Burimi: USAID-i dhe Trupi Koordinues