Arkiva e lajmeve
                   

USAID-i DHE HELP-i KUNDËR PAPUNSISË

2. korrik 2012.

Beograd – Përfaqsuesit e agjensise së Shteteve të Bashkuara te Amerikës (USAID) dhe organizata humanitare e Gjermanisë Help kanë nënshkruar marveshjen të cilët do të vazhdojn për partneritet në ralizimin e programit për uljen e papunsis të rinjve në Sërbin jugore dhe në Sanxhak. USAID në marveshje është obliguar që të organizoj trajnime bazike për aftësimin për punë për një grup prej 259 fituesve nga donacionet e Helpit për nismën e prodhimeve e cila në vecanti  vlera është 3.000 dollar Amerikan.

Njëzët përqind të donacioneve do të ndahen njerzve me të rinjë se 35 vjetë. Trajnimet e fillestarve  USAID-i do ti mundësoj  zotërimin e aftësive për bazat e sipermarjes dhe finasave, planifikimit të biznesit dhe menaxhimin e ndërmarjeve dhe marketingut. Donacionet do ti  jepen sipërrmasëve të rinjë nga Bujanoci, Vranja, Novi Pazari, Tutini, Pripola dhe priboji, se në këto komuna norma e papunsisë shpesh e kalon 40 % dhe gati është dyfishi më i lartë se mesetarja e taksave republikane.

Projekti provues në vitin e kalur është kryer në Bujanoc, Preshev dhe Vranjë, të cilëve i kanë ndihmuar 159 njerzeve të hapin biznes.