Arkiva e lajmeve
                   

UPSHIFT – ENERGJIA E TË RINJËVE PËR NDIKIM SHOQËROR (AFATI: 23 SHKURT 2020)

13. shkurt 2020.

Në kuadër të Programit të Përbashkët Rajonal "Dialogu për Ardhmërinë: Përmirësimi i Dialogut dhe Kohezionit Social në / ndërmjet Bosnje-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë", një program rajonal UPSHIFT po implementohet me qëllim të fuqizimit të të rinjve për të krijuar zgjidhje për sfidat në mjedisin e tyre dhe kështu përmirësojnë aftësitë e tyre dhe bëhen aktivë socialë. Programi përbëhet nga një punëtori e ndjekur nga mentorimi dhe mbështetja financiare për ekipet e zgjedhura.

Ftesa është e hapur për të rinjtë e moshës 16-24 vjeç nga Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina për të aplikuar për këtë program rajonal deri më 23 shkurt. Të gjitha kostot (transporti, akomodimi, ushqimi) përballohen nga organizatori.

Pas mbylljes së thirrjes, ekipet e zgjedhura marrin pjesë në një seminar në Petrovc, 5-8 mars 2020.

Ndihma financiare dhe mentorimi tremujor janë siguruar për zbatimin e 5 zgjidhjeve më të mira, dhe më shumë rreth programit mund të gjenden në faqen e internetit të organizatorëve:

Regjistrimi për punëtorinë e dytë rajonale UPSHIFT është duke u bërë në http://kreaktivator.me/druga-regionalna-upshift-radionica/.

Programi i Përbashkët Rajonal "Dialogu për Ardhmërinë: Përmirësimi i Dialogut dhe Kohezionit Social në / ndërmjet Bosnje-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë" zbatohet nga UNDP, UNICEF dhe UNESCO dhe financohet nga Fondi i KB-së për ndërtimin e paqes (UNPBF).

Burimi: UNICEF dhe Trupi Koordinues