Arkiva e lajmeve
                   

UNESCO SHPALL KONKURS PËR PROJEKTET PËR FONDIN NDËRKOMBËTAR PËR DIVERSITET KULTUROR (afati: 16 qershor 2020)

15. maj 2020.

Përveç angazhimit të saj të fortë për zhvillimin e qëndrueshëm, Fondi Ndërkombëtar për Diversitetin Kulturor (IFCD) mbështet gjithashtu nisma që inkurajojnë industritë kulturore dhe krijuese në vendet në zhvillim, gjë që është qëllimi i kësaj thirrje.

Me këtë thirrje, IFCD mbështet projekte që do të çojnë në ndryshime strukturore përmes:

• Paraqitja dhe / ose përpunimi i politikave dhe strategjive që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në krijimin, prodhimin, shpërndarjen dhe aksesin në një shumëllojshmëri të mallrave, shërbimeve dhe aktiviteteve kulturore;

• Forcimi i aftësive të sektorit publik dhe organizatave të shoqërisë civile për të mbështetur industri dhe tregje të qëndrueshme kulturore lokale dhe rajonale në vendet në zhvillim.

Vlera maksimale e projektit është 100,000 dollarë.

Рок за подношење пројектних предлога је 16. јун 2020. године.

Више информација о тексту конкурса и неопходној документацији можете пронаћи на https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-open-international-fund-cultural

Burimi: UNESCO dhe Trupi Koordinues