Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIMI PËR KOMPJUTER PA PAGESË PËR VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE

19. gusht 2013.

Vranjë - Në fillim të gushtit, OJQ-ja Komiteti për të Drejtat e Njeriut, brenda të cilit punon vetëm linjën rajonal SOS për viktimat e dhunës në familje, ka organizuar një kurs studimi të teknologjisë kompjuterike për dhjetë gra që janë viktim e dhunës në familje nga shtatë komunat e rrethit Pçinjës, disa prej të cilave janë ende të vendosura në strehimore për viktimat e dhunës në familje në Vranjë, duke pritur që rrethi i Pçinjës të këtë shtëpi të sigurt për këto raste.

Trajnimi për kompjuter organizon SOS telefoni Vranjë, në programin shumëvjeçar për të ndihmuar gratë të ekspozuara ndaj dhunës në familje. Pas dy muajve të mësuarit aktiv, çdo grua do të të marr një certifikatë zyrtare që ka status ndërkombëtar. Nevojave prioritare të shumicës së femrave që janë të ekspozuara ndaj dhunës në familje, është paga fuqizimin ekonomik dhe puna mujore, e cila do të sigurojë ato me pavarësinë ekonomike dhe jashtë ciklit të dhunës.

Qëllimi i këtij trajnimi në kompjuter është që dhjetë grat që janë  përfituese e SOS telefonit Vranj,të mësojnë aftësitë themelore si dhe për të fituar njohuri në kompjuter, dhe pastaj për të mundur të gjejnë një punë cilsore.

Telefeni SOS ku vullnetarët e OJQ-ve për të Drejtat e Njeriut janë çdo ditë në detyrë është i vetëmi në jug prej Nishit dhe ajo e mbulon në sipërfaqe edhe komunat multietnike Bujanocin dhe Preshevën.

Burimi: Danas