Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIMET SELFI PËR SHKOLLAT NË SERBI (AFATI: 15 NËNTOR 2019)

7. nëntor 2019.

Në përputhje me Planin e Objektivave dhe Aktiviteteve Prioritare të të gjithë organeve qeveritare dhe shërbimeve qeveritare për përmirësimin e sektorit të IT në Republikën e Serbisë dhe Planit të Veprimit për Zbatimin e Programit të Qeverisë, Instituti për Vlerësimin e Cilësisë së Arsimit dhe Edukimit, në bashkëpunim me ministrinë përkatëse, ka organizuar një trajnim të titulluar “Trajnimi i punonjësve në shkollat ​​fillore dhe të mesme për zbatimin e instrumentit të vetëvlerësimit të kapacitetit dixhital të shkollës - Selfi ”.

Trajnimi synon të bëjë më të lehtë për shkollat ​​që të planifikojnë dhe realizojnë vetëvlerësimin e pjekurisë dixhitale të shkollave me ndihmën e instrumentit Selfi. Instituti organizon përsëritjen e dytë të këtij trajnimi dhe fton ekipe me tre anëtarë nga shkollat ​​fillore dhe të mesme në Republikën e Serbisë që të përfshihen.

Për më shumë detaje mbi këtë trajnim, shihni dokumentin, i cili mund të shkarkohet në https://ceo.edu.rs/селфи-обуке-за-све-школе-у-србији/

Shkollat ​​aplikojnë duke plotësuar formularin elektronik deri më 15 nëntor 2019, përmes lidhjes vijuese: http://bit.ly/Selfi2019.

Nëse keni nevojë për më shumë informacion, mund të kontaktoni kaleksic@ceo.gov.rs.

Burimi: ceo.edu.rs dhe Trupi Koordinues