Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIM PËR PËRGADITJEN, SHKRIMIN DHE BUXHETIM TË PROJEKTEVE TË UE-SË

23. janar 2020.

Gjatë muajit shkurt, ekspertët nga ekipi EUTA organizojnë një kurs trajnimi tre-ditor të krijuar për individët që duan të përmirësojnë aftësitë e tyre për të shkruar dhe përgatitur projekte për fondet e BE-së.

EUTA (European Training Academy), një ekip ekspertësh në fushën e fondeve të Bashkimit Evropian, organizon një trajnim tre-ditor, nga 6 deri në 8 shkurt, për individët që duan të përmirësojnë aftësitë e tyre në përgatitjen dhe shkrimin e projekteve për fondet e BE-së, kryesisht për programin e BE-së. për Kërkimin dhe Inovacionin Horizon 2020.

Ky trajnim bazohet në zhvillimin e projektit nga gjenerimi i ideve, identifikimi i konkurencës dhe analiza, krijimi i konceptit fillestar të projektit (qëllimet, rezultatet, aktivitetet dhe partnerët), si dhe në shkrimin e gjithë formularit të aplikimit, pra pjesët kryesore të aplikacionit që vlerësohen.

Në ditën e fundit, fokusi është në përgatitjen e buxhetit të projektit, ndërsa pjesëmarrësit do të punojnë për të shkruar një buxhet realist gjatë punëtorive të shumta, gjë që është thelbësore gjatë implementimit të projektit.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të shohin se si duken projektet e suksesshme që kanë marrë fonde, por edhe ato vlerësohen më dobët. Gjithashtu, do të njihen me procesin e vlerësimit dhe sistemin e notimit të projektit.

Trajnimi përbëhet nga kombini i teorisë, demonstrimi i shembujve nga praktika personale e trajnerit, punëtori praktike dhe diskutim. Të gjitha njohuritë dhe aftësitë mund të aplikohen për të shkruar projekte të tjera të BE-së, dhe përveç teknikave të shkrimit të projektit dhe teknikave të kërkimit të partnerëve, pjesëmarrësit zotërojnë një filozofi të shkrimit të projekteve që është universale dhe mund të zbatohet në çdo program donatorësh, jo vetëm në fondet e BE-së.

Për regjistrim është  e nevojshme që të dërgohet emri dhe mbiemri, emri i organizatës dhe numri i telefonit në adresën info@euta.info apo të kontaktoni në numrin +381698220914.

Për më shumë rreth trajnimit dhe trajnerët mund të njoftohen në këtë link  http://euta.info/sr/trening-za-pripremu-pisanje-i-budzetiranje-eu-projektima/

Burimi: EUTA dhe Trupi Koordinues