Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIM PËR BALLAFAQIM ME DHUNËN DHE DISKRIMINIMIN NDAJ PERSONAVE LGBTI – SI MUND TË BËJMË MË SHUMË TË GJITHË SË BASHKU?

12. nëntor 2019.

Shoqata “Egal” ju fton në një seminar tre-ditor që do të mbahet në Nish nga 19 deri më 21 nëntor, si dhë në Novi Sad nga 26 deri në 28 nëntor 2019.

Punëtoria ka për qëllim anëtarët e organizatave të shoqërisë civile, grupet joformale dhe aktivistët që merren me çështje të të drejtave të njeriut, mbrojtjen e personave që kanë përjetuar dhunë dhe diskriminim, sistemet mbështetëse dhe bashkëpunimin me institucionet për këto çështje nga e gjithë Serbia. Programi i punës do të përshtatet në nivele të ndryshme të njohurive, interesave, grupeve të synuara me të cilat punoni.

Përgjatë këtyre tre ditëve, teknikat e veprimit dhe ndërveprimit do të punojnë së bashku për të identifikuar çështjet e botës së vërtetë të të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen nga dhuna dhe diskriminimi, me theks në komunitetin LGBTI, dhe për të diskutuar mekanizmat ekzistues të mbështetjes në nivelin kombëtar dhe lokal. si dhe mungesa e të njëjtave dhe mënyrave që dikush mund të kontribuojë dhe të ndihmojë në situata të tilla.

Organizatori i trajnimit mbulon të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë, ju lutemi dërgoni një e-mail në egalnvo@gmail.com deri të mërkurën, më 13 nëntor (Nish) dhe më 19 nëntor (Novi Sad). Emaili duhet të përmbajë: emrin dhe mbiemrin, emrin e organizatës / grupit joformal nga ju, vendin, si dhe një shpjegim të shkurtër se pse doni të merrni pjesë në këtë punëtori. Vendosja është e kufizuar.

 Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme, ju lutemi telefononi 0616891596 ose dërgoni një email në egalnvo@gmail.com.

Agjenda për trajnim në Nish është e qasur në  https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/11/Civilno-drušvo-19.-21.-Niš.pdf , për trajinim në Novi Sad https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/11/Civilno-drušvo-26.-28.-Novi-Sad.pdf .

Burimi: OJQ “Egal” dhe Trupi Koordinues