Arkiva e lajmeve
                   

SUBVENSIONET E MINISTRISË SË BUJQËSISË PËR RRITJEN E PEMËVE SHUMËVJEçARE, HARDHIVE DHE SUMBULLASË

29. maj 2019.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur një konkurs për dhënien e subvencioneve për ngritjen e plantacioneve shumëvjeçare të frutave, hardhive dhe sullumbasë.

Nxitjet për ngritjen e impianteve prodhuese përfshijnë mbështetje për programet që lidhen me:

1. Mbështetjen e prodhimit të bimëve të reja prodhuese me teknologji bashkëkohore të kultivimit të pemëve frutore, hardhive dhe sullumbasë, pa mbështetëse dhe me mbështetës;

2. Përgatitja e tokës për ngritjen e impianteve prodhuese.

Të drejtë për inkurajime për rritjen e impianteve prodhuese kanë:

1. Personi fizik – bartësi i amviserisë familjare bujqësore komerciale

2. Ndërmarrësi

3. Personat juridik: shoqëritë tregtare, kooperativat bujqësore, organizatat kërkimore shkencore, shkolla, manastiret dhe kishat.

Kërkesa për subvencione dhe dokumentacion shoqërues do të dorëzohet nga 1 maji deri më 31 gusht të vitit kalendarik aktual dhe për prodhimin e dredhëzave të mbjellura në tremujorin e tretë të vitit kalendarik aktual deri më 30 shtator të vitit kalendarik aktual, në adresën e mëposhtme:

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave

Administrimi i pagesave agrare

Bulevar Kralja Aleksandra 84

11050 Beograd

Parashtruesi i kërkesës mund të ushtrojë të drejtën për nxitje duke paraqitur vetëm një kërkesë.

Për më shumë informacione mund të klikoni këtu http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/subvencije-za-podizanje-visegodisnjih-zasada-voca-vinove-loze-hmelja/

Burimi: Subvensionet në Bujqësi dhe Trupi Koordinues