Arkiva e lajmeve
                   

SIGURIA NË KOMUNËN E MEDVEGJËS

18. shkurt 2013.

Medvegj – Komuna e Medvegjës është pjesë e projektit qytetet më të sigurta, të cilët i zbaton programi PBILD i Kombëve të Bashkuara. Falë këtij programi , shkolla  e mesme teknike në Medvegjë sot është një ndër më të sigurtat në rrethin e Jabllanicës. e cila ka fituar edhe një video mbikqyrje, e cila në masë të madhe do të lehtësoj përpjekjet e komunave për të rritur sigurinë e përgjithshme në nivel të lartë.

Në hyrje të shkollës teknike “Nikolla Tesla” në Medvegjë vizitorëve të këtij viti shkollorë e presin video kamera. Përveç hyrjes në oborrin e shkollës, gjdo gjë është nën video mbikqyrje të kamrës. Vendi për  video kontroll  është i dhënë në zyrën e drejtorit të shkollës.

Goran Stevanoviç drejtor i shkollës së mesme teknike “Nikolla Tesla”, është në lidhje me këtë tem, deklaroi:

"Ajo duhet të jetë edukativo - arsimore puna në objektin e ngritur në një nivel më të lartë, sepse ne më lehtë mundemi ti kontrollojmë dhe monitorojmë procesin e mësimdhënies. Video kamera është një mënyrë për të parandaluar dhunën  dhe për të mbrojtur pronën e shkollës. 320 nxënës të popullsisë sërbe dhe shqiptare tani ndjehen më të sigurt. "

Brenda  shkollës është edhe polici i shkollës,  që shkollat të quhen të sigurta, pedagogu merret me tema të ndryshme si nga jeta shëndetësore si dhe me ata  mirren me përdorimin e drogës.

Slobodan Drashkoviç kryetari i komunës së Medvegjës, gjatë këtij rasti deklaroi:

“Unë duhet të them se ne jemi një nga komunat më të sigurta jo vetëm në jug të Serbisë, por edhe në të gjithë Sërbinë. Ne nuk kemi asnjë ndërprerje në baza kombëtare. Njerëzit e të gjitha nacionaliteteve janë të sigurtë dhe toleranca mes veti  është e mirë, respektojnë dhe  vlerësojnë.

Komuna e Medvegjës është në mes nacionalitete. Këtu me shekuj me radhë kanë jetuar Sërbët, Shqiptarët dhe Romët s’bashku mësojnë jetojnë dhe  punojnë njëri me tjetrin. Për ate është në pyetje siguria, parandalimi i dhunës dhe konfliktit për ta është shumë i rëndësishëm.

Burimi: RTS1