Arkiva e lajmeve
                   

SI DERI TE LEJA PËR QARKULLIM: UDHËZIME PËR PRODHIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE

24. mars 2020.

Beograd - Në rast të aplikimit të masave të nevojshme agroteknike, veçanërisht për mbrojtjen nga ngricat, gjatë periudhës së ndalimit të lëvizjes (17: 00-05: 00 orë), çdo prodhues bujqësor (pronar ose përdorues i plantacioneve ose tokës tjetër bujqësore) është i detyruar të paraqesë kërkesë për miratimin e lëvizjes në Drejtorinë e Mbrojtjes së Bimëve përmes një kërkese elektronike të disponueshme në http: //agromere.registar-uzb.rs/, ose në numrin e duhur të telefonit nga lista e bashkangjitur, sipas seksionit ose rrethit për të cilin kërkohet leja e lëvizjes.

Në aplikacionin e përmendur është e nevojshme të theksohet emri dhe mbiemri i personit, numri i kartës së identitetit dhe adresa nga e cila do të fillojnë në periudhën nga 17:00 deri në ora 05:00, numrin e fermës (BPG), vendndodhjen ku do të zbatohen masat bujqësore, si dhe koha dhe dita kur masat do të zbatohen. Leja e lëvizjes do të jetë e vlefshme vetëm për ditën e caktuar nga 5:00 e mëngjesit deri në 5:00 të mëngjesit. Afati i përgjigjes së kërkesës është deri në 48 orë.

Lista e telefonave në të cilat mund të dorëzohet kërkesa janë:

Rrethet: Jabllanicës, Banatit Qendror, Banatit të Jugut, Banatit të Veriut, Bçkës së Veriut, Baçkës së Veriut, Perendimit dhe Sremit - telefoni i kontaktit 064 / 88-18-449

Rrethet: Qyteti i Beogradit, Danubit, Braniçevës, Zajecarit, Borit, Pomoravës, Nishavës, Jablanicës, Pçinjës, Toplicës dhe Pirotit - kontakt telefoni 064 / 88-18-486

Rrethet: Maçvanit, Moravës, Kolubarës, Zlatiborit, Shumadiës, Rasinës dhe Rashkës – kontakt telefoni 064 / 88-18-1812.

Çdo person që ka marrë një leje pune gjatë ndalimit të qarkullimit do të jetë i detyryar të mbante me vete një urdhër pune.

URDHËRI I PUNËS duhet të përmbaj informacionet e më poshtme:

1. Emri i punonjësit

2. Numri i kartës së identitetit

3. Nr. Personal

4. Vendbanimi (vendi, rruga)

5. Vendndodhja e saktë me adresën e plantacionit, fermës ose vendit të kosheeve në të cilin referohet punonjësi

6. Periudha ose koha e funksionimit

7. Përshkrimi i punimeve

8. Emri i ndërmarrjes / fermës, në emër të së cilës punonjësi kryen punën

9. Data e përfundimit (ditë / muaj / vit). TË DHËNAT E AMVISERISË

10. RPG NUMRI

11. QYTETI

12. VENDI

13. ADRESA

Burimi: Jugpres dhe Trupi Koordinues