Arkiva e lajmeve
                   

SHPËRBLIMI I LINDJES PËR FËMIJËT E LINDUR PREJ 1 KORRIK 2019 DHE MË VONË KA NDRYSHUAR

16. gusht 2019.

Sipas vendimit të Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale të 17 korrikut 2019, shpërblimi i lindjes për fëmijët e lindur më 1 korrik 2019 dhe më vonë u ndryshua në:

- Fëmija i parë 101.496.60 RSD dhe paguhet një herë;

- Fëmija i dytë 243,591.84 RSD dhe paguhet në 24 këste të barabarta mujore prej 10,149.66 RSD;

- Fëmija i tretë 1,461,551.04 dinarë dhe paguhet në 120 këste të barabarta mujore prej 12,179.59 RSD;

- Fëmija i katërt 2,192,326.56 RSD dhe paguhet në 120 këste të barabarta mujore prej 18.269.39 RSD.

Shpërblimi i lindjes rritet me një shumë të madhe për blerjen e pajisjeve për fëmijë. Shuma e madhe paguhet së bashku me shumën e njëhershme të ndihmës prindërore për fëmijën e pare apo së bashku me këstin e parë të ndihmës prindërore për fëmijën e dytë, të tretë dhe të katërt  shuma prej 5,074.83 RSD.

Burimi: RTV Ritam dhe Trupi Koordinues