Arkiva e lajmeve
                   

SHPËRBLIMET VJETORE PËR QYTETARË AKTIV – FILLESTARËT E NDRYSHIMIT (AFATI: 27 TETOR 2019)

18. tetor 2019.

Shkolla e Hapur e Beogradit, në bashkëpunim me Fondin e Beogradit për Përsosmëri Politike dhe Rrjetin Ballkanik të Kërkimit Serbia, dhe me mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), ka hapur konkursin e parë për Shpërbimet Vjetore të Avokatisë.

Qëllimi i kësaj njohje është të njohë organizatat e shoqërisë civile dhe grupet joformale që përpiqen t'i bëjnë komunitetet e tyre më të mirë dhe më të lidhur.

Ekzistojnë tre kategori brenda konkursit:

• bashkëpunim i suksesshëm me vendimmarrësit në avokim,

• mbledhje e suksesshme e qytetarëve si bartës të mesazhit të avokimit dhe

• Nisma joformale në grup.

Përveç promovimit të gjerë të mediave dhe njohjes publike, organizatat e zgjedhura të shoqërisë civile dhe grupi joformal do të marrin gjithashtu një çmim të parave ose mallrave në vlerë prej 500 dollarë.

Të gjitha aplikimet bëhen përmes formularit në internet në faqen e internetit të Avokim Publik, në dispozicion në

https://javnozagovaranje.bos.rs/konkurs/, deri më 27 tetor 2019 deri në 3 pasdite. Vetëm aplikimet e plota të pranuara brenda afatit dhe në formularin e dhënë do të merren në konsideratë.

Konkurrenca po zhvillohet në kuadër të projektit "Qytetarë aktivë: Një shoqëri më e mirë: Avokimi për bashkëpunim dhe zhvillim demokratik", i cili synon të kontribuojë në forcimin e një shoqërie demokratike në Serbi, bazuar në një kulturë të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin politik dhe praktikës konsistente demokratike.

Detajet e ftesës janë të qasura në https://javnozagovaranje.bos.rs/nagrada.html

Burimi: Shkolla e Hapur e Beogradit dhe Trupi Koordinues