Arkiva e lajmeve
                   

SHOQATA “ËNDRRAT E MIA”: PËR NJË JETË DINJITOZE TË FËMIJËVE TANË

7. shkurt 2022.

Bujanoc - Beograd - Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara nga Bujanoci themeluan shoqatën "Ëndrrat e mia" me qëllim që të luftojnë në mënyrë të organizuar dhe të përgjegjshme për të drejtat dhe dinjitetin e tyre.

Irena Stojmenoviq, Dragana Stajiq dhe Sandra Ristiq, nëna të fëmijëve me aftësi të kufizuara, themeluan shoqatën nga nevoja dhe dëshira për të ndihmuar prindërit dhe fëmijët përmes aktivizmit social dhe lidhjes së komunitetit lokal.

Irena, nëna e Ninës dhjetëvjeçare e cila vuan nga paraliza cerebrale, thotë për portalin tonë se një nga qëllimet e shoqatës është arritja e mundësive të barabarta në të cilat fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara janë anëtarë të barabartë të shoqërisë.

“Kur përballesh me  diagnozë të tillë, më e rëndësishmja është ta pranosh atë. Në rrugën drejt rimëkëmbjes dhe trajnimit të një fëmije, sfidat janë të mëdha, edhe më të mëdha në mjedisin ku jetojmë ku nuk ka mbështetje sistematike dhe ku njerëzit e shohin diversitetin me dyshim, sepse nuk e kuptojnë atë. “Duke bashkuar të gjithë ne që kemi ecur në atë rrugë me fëmijët tanë, ka mundësi të ndihmojmë më shumë njëri-tjetrin”, thotë Irena.

Dragana Stajiq, nëna e Iskrës  4-vjeçare, e cila gjithashtu vuan nga paraliza cerebrale, foli për impotencën, padukshmërinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara, mosnjohjen e nevojave të prindërve dhe fëmijëve të tillë nga shteti, por edhe përfshirja e pamjaftueshme e komunitetit lokal.

“Është e rëndësishme të flasim për të, të shkëmbejmë përvoja, të ndajmë njohuritë me njëri-tjetrin. Nuk kemi kujt t'i drejtohemi këtu pasi të mësojmë diagnozën, ju lini vetë dhe ta menaxhoni. Prindërit nuk e dinë se çfarë të drejtash mund të ushtrojnë. Ideja e shoqatës është që të gjithë prindërit të marrin të gjithë informacionin dhe mbështetjen e nevojshme në një vend, sepse është e nevojshme. Të marrim pjesë aktive në përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijës tonë”, thotë Dragana.

Ajo shton se një nga qëllimet e shoqatës është ngritja, ekzistimi dhe funksionimi i një qendre ditore për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara për rehabilitimin, socializimin dhe integrimin e tyre në mjedisin e punës dhe social.

“Së bashku mund të luftojmë që fëmijët tanë të kenë hapësirë ​​adekuate me të gjitha pajisjet mjekësore për ushtrimin e aftësive motorike, lodrat stimuluese për zhvillimin mendor dhe stafin profesional që u nevojitet. Para së gjithash, mendoj për fizioterapistët, logopedët, pediatër, fiziatër. Si individë mund të bëjmë pak, por së bashku mund të bëjmë gjithçka”, përfundon Dragana.

Sipas Sandra Ristiqit, nëna e Llukës trevjeçar, i cila ka të njëjtën diagnozë, është  luftë e vazhdueshme gjatë së cilës edhe ndihma dhe mbështetja më e vogël për prindërit është e paçmueshme.

“Kemi Banjën të Bujanocit, por asnjë fizioterapist të trajnuar për të punuar me fëmijët që vuajnë nga paraliza cerebrale. Ata duhet të kenë trajtim fizik vazhdimisht. I vetmi spital i tillë është në Beograd dhe për shkak të momentit financiar nuk është gjithmonë i disponueshëm për të gjithë. Për ta ka rëndësi edhe “habardi”, sepse ushtrimet në ujë janë më të efektshme, por në Bujanocë nuk ka një gjë të tillë dhe mundet vetëm nëse duan autoritetet”, shton Sandra.

Këto nëna të guximshme pajtohen se mbështetja për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara nevojitet më shumë se kushdo.

“Ne jetojmë në një mjedis multietnik dhe shoqata është e hapur për të gjitha nacionalitetet. Është shumë e rëndësishme që zëri i të gjithë prindërve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara të dëgjohet dhe secili prej nesh të kontribuojë që fëmijët të jenë të dukshëm dhe të pranuar si anëtarë të barabartë të komunitetit”, thekson Dragana.

Ata ftojnë prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara të bëhen pjesë e shoqatës dhe fëmijët të dizajnojnë llogon e shoqatës me idetë e tyre dhe ta dërgojnë në adresën mojisnovibujanovac@gmail.com.

Siç ka deklaruar së fundi, këshilltarja për arsim në vetëqeverisjen lokale, Gabrijela Tomiq, në territorin e komunës së Bujanocit janë rreth 80 fëmijë me aftësi të kufizuara në zhvillimin e moshës shkollore.

Burimet: Bujanovaqke,Trupi Kordinues